Scrum werken op afstand

Er wordt in de technische sectoren veel vanuit huis gewerkt en dat is toch even wennen. Teams hebben het zwaar; het is niet altijd even makkelijk om gezamenlijk aan projecten te werken, elkaar te motiveren én het teamgevoel intact te houden. 

Voor scrumteams kan dit helemaal een lastige opgave zijn. Goede afspraken staan aan de basis van een goede samenwerking. In ons webinar van 28 april gaf Scrum master Steven Deneir enkele handvatten om – ook op afstand – een dynamische en productieve digitale werkomgeving te creëren.
 

Scrum en de ‘nieuwe manier van werken’

Om samen naar één doel toe te kunnen werken, is het zaak dat er goed gecommuniceerd wordt. Vooral voor Scrum teams is het belangrijk dat er gezamenlijk moet worden bepaald hoe er wordt samengewerkt en welke tools daarvoor worden ingezet.

Kijk opnieuw naar de drie principes van Scrum (transparantie, adaptie en inspectie). Bepaal samen hoe er op afstand wordt samengewerkt, maak duidelijke afspraken, evalueer de samenwerking en maak aanpassingen waar nodig. Ondanks dat er van teams gevraagd kan worden functieoverschrijdend te werken indien de situatie hiernaar vraagt, is het belangrijk teams niet op te leggen hoe ze moeten werken. Het is immers essentieel dat de teamleden zich comfortabel voelen bij de manier van werken en de instrumenten die hiervoor worden ingezet.
 

Scrum values onder de loep

De huidige situatie maakt dat we veranderingen zien in de vijf principles of Scrum:

  • Commitment – het team werkt onder alle omstandigheden naar één doel. Dit principe blijft onveranderd;
  • Courage – zeker nu er in korte tijd veel ontwikkelingen zijn, is het ontzettend belangrijk dat iedereen durft uit te spreken waar hij/zij tegenaan loopt. Op deze manier groeit het team in de nieuwe manier van werken;
  • Focus – het toevoegen van waarde blijft de focus;
  • Openness – wees open over uitdagingen en zaken die op dit moment niet lekker lopen. Het team kan elkaar op deze manier beter ondersteunen;
  • Respect – het is een ongekende tijd, met veel onvoorziene uitdagingen. Nu je grotendeels afhankelijk bent van zaken als externe tools en de kwaliteit van de internetverbinding, is het belangrijk om respect te hebben voor uitdagingen van de ander. Zeker nu lopen zaken niet altijd als gehoopt.
     

Afspraken maken

Goede afspraken kunnen een wereld van verschil maken wanneer je werkt in teamverband. Zeker nu het niet mogelijk is om even naar iemand toe te lopen, is het zaak dat er duidelijke afspraken worden gemaakt – het liefst onderling, zonder dat een Scrum .Mmaster of Product Owner iets oplegt. 

In remote teams zijn de volgende soorten afspraken belangrijk:

  • Etiquette – dit verschilt per team. Deze afspraken gaan over zaken als muten tijdens calls, wel/geen video, handgebaren om iemand tijdens een call te onderbreken etc.
  • Kanalen – bepaal via welke kanalen de communicatie loopt.
  • Response time – stel duidelijke deadlines voor oplevering of reacties.

Probeer de hele dag door samen te werken door er vooral voor elkaar zijn. Lang aaneensluitend werken vanuit huis kan lastig zijn, dus maak de dag leuk door plezier te maken met collega’s. Dit motiveert en heeft een draagt bij aan een hechter teamgevoel.

In de webinar zijn deze en nog veel meer tips behandeld. De webinar is hier in zijn geheel terug te zien:

De webinar