Wat is 'het nieuwe normaal' in IT?

De impact van de coronacrisis is flink merkbaar op de arbeidsmarkt. Ruim een kwart van de zzp’ers in IT heeft alle werkzaamheden moeten neerleggen, de rest went aan de ‘nieuwe manier van werken’. De digitale transformatie raakt in een stroomversnelling en organisaties zetten alles op alles om hun werknemers voldoende te faciliteren.

Nu er in een korte periode grote – vooral digitale – stappen worden gemaakt, zijn we vooral benieuwd naar de veranderingen die blijvend blijken wanneer de rust in het bedrijfsleven terugkeert en men weer naar kantoor gaat. Wij wagen ons aan een voorspelling; wat wordt het ‘nieuwe normaal’ voor IT?

Van de digitale naar de virtuele transformatie

De genomen maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, betekenen op dit moment een streep door de dagelijkse reizen naar kantoor, fysieke meetings en teambuilding en toegang tot de faciliteiten die het kantoor biedt. Hier tegenover staat de opmars van ‘virtual & remote’ – organisaties doen er van alles aan om het voor werknemers mogelijk te maken op afstand de belangrijkste werkzaamheden uit te voeren. Nieuwe technieken en manieren om samen te werken worden in sneltreinvaart omarmd en geïmplementeerd. Het faciliteren van medewerkers heeft prioriteit – men ontvangt laptops en schakelt van offline communicatiekanalen naar online communicatiekanalen.

In de toekomst
Het snel implementeren van nieuwe technologieën en manieren van werken maakt dat teams hun aanpassingsvermogen en flexibiliteit ontwikkelen. Implementatieprocessen worden gestroomlijnd, zodat veranderingen in de toekomst makkelijker en sneller uitgerold kunnen worden.  Daarnaast geldt voor verschillende organisaties dat er nu kennis wordt opgedaan waarmee verschillende activiteiten, zoals onboarding, (deels) gedigitaliseerd kunnen worden.

Werken in teams

De verplaatsing naar digitale platformen betekent dat teams op een andere manier communiceren dan dat ze misschien gewend zijn. De vindingrijkheid wordt op de proef gesteld en men zoekt op korte termijn naar instrumenten die het mogelijk maken de cruciale activiteiten voort te zetten. Werknemers op alle niveaus binnen de organisatie steken de koppen bij elkaar om tot oplossingen te komen voor de vele uitdagingen waar men mee te maken heeft én krijgt.

In de toekomst
De kennismaking met de digitale platformen als communicatiekanalen voor teamleden maakt dat enkele platformen ook in de toekomst gebruikt worden om de communicatie te stroomlijnen. De platformen maken het mogelijk voor werknemers op verschillende niveaus en locaties om projecten in te zien en een individuele bijdrage te kunnen leveren. Deze extra inzichten kunnen bijdragen aan de creativiteit, de efficiëntie en de kwaliteit van het resultaat.

Omgaan met thuiswerken

De situatie maakt dat organisaties die geen optie boden om thuis te werken ineens manieren moeten zoeken om op afstand te managen en te motiveren. Managers zijn gedwongen deels te vertrouwen op de techniek en de tools die als wondermiddel worden verkozen en werknemers moeten terugvallen op verouderde technologie, informele communicatiekanalen en Senseo-koffie.

In de toekomst
Werkgevers doen hun best om alle werknemers te faciliteren zodat er vanuit huis gewerkt kan worden. Een deel van de nieuwe technieken burgert in en men maakt voor het eerst op grote schaal kennis met thuiswerken. Thuiswerken zal bij meer bedrijven en in meerdere functies mogelijk zijn wanneer blijkt dat de switch geen grote negatieve effecten heeft gehad voor het resultaat.

Voorspellen is altijd gissen

Het is niet met zekerheid te zeggen welke veranderingen blijvend zijn. De toekomst voorspellen is simpelweg niet mogelijk. In 2017 deelden wij onze toekomstvisie in ons rapport ‘De Toekomst van de IT-afdeling’, maar of de toekomst er daadwerkelijk zo uit komt te zien is nu één groot vraagteken.