Hoe het nieuwe normaal mogelijk nieuwe deuren opent

Eerder schreven we al over het ‘nieuwe normaal’ voor IT. Hoewel een kwart van de zzp’ers in IT alle werkzaamheden al heeft neergelegd, biedt de huidige situatie een legio kansen voor de toekomst. Men wordt massaal gefaciliteerd om thuis te werken, het aanpassingsvermogen van teams, organisaties en individuen wordt op de proef gesteld en men maakt op grote schaal kennis met voorheen onbekende of ongebruikte tools om de werkzaamheden efficiënt voort te kunnen zetten.

Onderzoek bij onze klanten wees uit dat de vraag naar IT-talent over het algemeen is afgenomen, maar men een spoedig herstel verwacht. De transformatie naar digitaal is nu in bijna alle sectoren essentieel om te overleven, wat tot een grotere vraag naar Cloud Architecture, Software Development en – vooral – cyber security specialisten.  De IT-sector is wat dat betreft een veerkrachtige.

Is een nieuwe verschuiving aanstaande?

De huidige ontwikkelingen zullen hoe dan ook leiden tot blijvende veranderingen. Nu men massaal gefaciliteerd is en wordt om thuis aan de slag te gaan, worden er nieuwe manieren van werken geïntroduceerd die organisaties gedwongen laten wennen aan het managen van een team dat niet aan kantoor gebonden is.

Het implementeren van een digitaal onboardingsproces, een online omgeving om gestroomlijnd samen te werken en tools om de efficiëntie vanuit huis te bevorderen kan weleens blijvende gevolgen hebben voor de samenstelling van de IT arbeidsmarkt. Positieve ervaringen met de ‘nieuwe manier van werken’ kunnen er op de lange termijn weleens voor zorgen dat wervingsstrategieën zich meer zullen gaan focussen op andere regio’s, waar bijvoorbeeld meer specialisten te vinden zijn of waar lagere vergoedingen voor arbeid bestaan.  

Nieuwe teams

Deze ontwikkeling zou bijdragen aan het oplossen van de zogenaamde ‘skill gap’. Door de snelle ontwikkeling in deze sector bestaat er immers vaak een groot verschil in aangeboden en gezochte kennis en/of vaardigheid. Tel dit op bij het absolute tekort aan IT specialisten en je hebt een situatie waarin er fel gestreden wordt om de beste specialisten.

Het verleggen van de focus van de lokale naar de internationale arbeidsmarkt betekent een grotere vijver om in te vissen. Voor sommige organisaties betekent dit dat landsgrenzen langzaam vervagen en teams steeds meer in het buitenland woonachtig zijn. Ook kan deze ontwikkeling positief blijken voor diversiteit binnen teams. Het zal wellicht vaker voorkomen dat een team bestaat uit specialisten van over de hele wereld en fysieke meetings tot het verleden behoren.